SUB 08 / MINIS

1r-2n Primaria

Objectius:

Socialització, superar la por al contacte amb l’adversari i amb el terra, afavorir la iniciativa individual.

Organitzar un projecte col·lectiu i individual tenint en compte l´espai i el temps. Conèixer i respectar les regles.

Esquema motor de base, capacitats coordinatives i agilitat.

Vols escoltar el nostre crit de germanor per al final dels partits.