SUB 10 / PREBENJAMÍ

 3-4º primaria

Etapa centrada en l’activació de la cooperació.

Objectius:

Sentir la necessitat dels altres i la cerca del compromís, seguretat en si mateix i en les seves pròpies capacitats.

Exigència de l’organització per un projecte en comú. Elaboració del projecte en comú que tingui en compte al company i als adversaris.

Preveure situacions, elaborar plans, realitzar accions adequades, iniciativa individual i projecte de grup.

 Vols escoltar el nostre crit de germanor per al final dels partits.