SUB 12 / BENJAMÍ

5º-6º Primaria

Objectius:

Estímul i control de l’agressivitat, adquisició d’autocontrol, confiança en si mateix i en les seves capacitats.

Capacitats coordinatives, velocitat, força veloç, mobilitat articular.

Elaboració d’un projecte comú que tingui en compte al company i als adversaris: preveure situacions, elaborar programes, realitzar accions adequades al nivell de competició.

 

                Vols escoltar el nostre crit de germanor per al final dels partits.