INFORMACIÓ

Escola Rugby Gòtics R.C. de Barcelona

 1. Objectiu

La transmissió de valors mitjançant la pràctica del rugby.

 2. Funcionament

Actualment, l’Escola de Rugby Gòtics de Barcelona, compta amb 20 monitors amb la certificació que atorga la Federació Catalana de Rugby per ensenyar els coneixements tècnics i pràctics del rugby.

 3. Edats

L’escola està constituïda per les següents categories :

  • Escoleta (S6): Nens/es de 3-4-5 anys (P3, P4 I P5)
  • Minis (S8): Nens/es de 6-7 anys (1r i 2n de primària)
  • Pre-benjamins (S10): Nens/es de 8-9 anys (3r i 4t de primària)
  • Benjamins (S12): Nens/es de 10-11 anys (5è i 6è de primària)
  • Alevins (S14): Nens /es de 12-13 anys (1r i 2n ESO)
  • Sub 18 femení: noies de 13 a 17 anys

 4. Entrenament

Els dies d’entrenament entre setmana són els dijous de 18:15 a 19:30 pel minis; els dimarts i dijous de 18:15 a 19:30 (pre-benjamins, benjamins, alevins i s18 femení) i, per totes les categories, els dissabtes de 11:00 a 12:30 al camp de Rugby de la Foixarda:

.

Paral·lelament, l’escola participa en les diferents trobades organitzades cada dos setmanes per la Federació Catalana de Rugby els dissabtes al matí.

 5. Quota

Les quotes de la escola son:

Escoleta: 50 €/anuals. Aquesta quota inclou la assegurança col.lectiva.

• Minis, pre-benjamims i benjamis: 130 €/anuals inclou fitxa federativa, assegurança obligatòria individual i quota soci infantil. Cost equipació, si en necessita, samarreta, pantalons i mitgetes son 40 €.

• Aleví: 220 €/anuals inclou fitxa federativa, assegurança obligatòria individual, quota soci i competició federada. Cost equipació, si en necessita, pantalons 10€ i mitgetes 5€. 

  • Sub 18 femení: cost fitxa federativa que inclou assegurança obligatòria individual i competició federada més 15 €/mes.  

El club subvenciona l’escola amb la resta de despeses (camp d’entrenament, material, etc), si bé s’agraeix la col·laboració desinteressada de les famílies en activitats destinades a millorar la gestió i les infraestructures del Club (venda de loteria, donacions, etc).

 6. Contacte

Pots contactar amb nosaltres per e-mail escolagoticsrc@gmail.com; telèfon 676155836 (demanar per Ricard); directament a la Foixarda (busca els monitors d’un discret color taronja) els dissabtes de 10:00 a 12:00 o dimarts i dijous de 18:15 a 19:30 ; o amb el nostre formulari.