Trobada a Foixarda

La trobada organitzada pel BUC a Foixarda aquest dissabte 13 de gener de 2018, ha estat un bon exercici de joc en totes les categories.

Gràcies a això, el camp ha estat especialment ple durant el matí i amb força partits disputant-se a la vegada.

Mentre els minis resolien força bé els seus partits, hem pogut gaudir del joc dels nostres mamuts de S10 i S12.

Tot i proposar-nos un joc intens i força placador, també hem pogut veure jugades de gran velocitat on la col·locació dels nostres jugadors ha estat determinant per aconseguir obrir espais.

Així, les jugades amb un predomini del contacte entre els jugadors s’alternaven amb escapades fenomenals, de les quals et fan posar les mans al cap i gaudir de l’emoció d’una carrera que acaba en marca.

Volem donar les gràcies al BUC per la seva invitació a participar en aquesta trobada i al bon joc i esportivitat de la resta d’equips convidats.

 

Escola Rugby Gòtics Barcelona