Gòtics opta al Premi Dona i Esport

Amics hem d’aconseguir vots com sigui, el Gòtics opta al Premi Dona i Esports.
Entreu a aquest link i voteu per nosaltres i compartiu a totes les xarxes socials que pugueu:

http://www.premidonaiesportbcn.cat/club/candidat/gotics