S16

Any de naixement: 2007 -2008

Inici dels entrenaments: 30/08

Quota Anual: 350,00 €