S18

Any de naixement: 2005 -2006

Inici dels entrenaments: 30/08

Quota Anual: 350,00 €