Detecció, acció i prevenció dels maltractaments i dels abusos

El Gòtics Rugby Club Barcelona s’adhereix al:PROTOCOL PER A LA DETECCIÓ, ACCIÓ I PREVENCIÓ DELS MALTRACTAMENTS I DELS ABUSOS SEXUALS A INFANTS I ADOLESCENTS  ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Davant de qualsevol indici que en aquest club s’està produint alguna circumstància que contravingui la convenció dels drets de l’infant o Abús o violència de qualsevol mena, s’ha de contactar amb la persona delegada del Club per la protecció contra el Maltractament a Infants i Adolescents.
Es tractarà el tema amb la deguda discreció i confiança.

Persona de contacte: Ignasi Vidal
e-mail: goticscontrolabusos@gmail.com

http://www.uegaudi.com/wp-content/uploads/2019/11/Protocol-abus-sexual-infants-equipaments-esportius.pdf