Escoleta

 

Bandera catalana

Nens i nenes desde els 3 anys (P3-P4-P5)

Pensem que des de ben petits cal treballar les nocions bàsiques del rugbi adaptades a les edats dels nens. Les sessions es desenvolupen en anglès nadiu i català i estan centrades en el desenvolupament psicomotriu i emocional dels infants. Fem tombarelles, salts, jocs, circuits, xuts, passades de pilota, partidets de rugbi, etc.

En definitiva, mitjançant el moviment, els nens prenen consciència del seu cos, comencen a estimar el rugbi i, sobretot, s’ho passen molt bé!

 

 Bandera española

Niños y niñas desde los 3 años (P3, P4 y P5) 

Pensamos que desde muy pequeños hay que trabajar las nociones básicas del rugby adaptadas a las edades de los niños. Las sesiones se desarrollan en inglés nativo y catalán y están centradas en el desarrollo psicomotriz y emocional de los niños. Hacemos volteretas, saltos, juegos, circuitos, disparos, pases de pelota, partidillos de rugby, etc.

En definitiva, mediante el movimiento, los niños toman conciencia de su cuerpo, comienzan a estimar el rugby y, sobre todo, ¡lo pasan muy bien!

 

Bandera inglesa

Kids from three years (P3, P4 and P5)

We believe that we must work from an early age the basics of rugby adapted to the capacities of the children. The sessions are developed in native English and Catalan and are focused on the emotional and psychomotor development of children. We flip, jump, play, make circuits, shots, passes ball, rugby training matches, etc.

In short, through movement, children become aware of their body, begin to love rugby and, especially, enjoy themselves a lot!

8/2/2014 –  Escoleta Estadi Olímpic Lluís Companys