S6 / ESCOLETA

Nens i nenes des de els 3 anys (P3-P4-P5)

Pensem que des de ben petits cal treballar les nocions bàsiques del rugbi adaptades a les edats dels nens. Les sessions es desenvolupen en anglès nadiu i català i estan centrades en el desenvolupament psicomotor i emocional dels infants. Fem tombarelles, salts, jocs, circuits, xuts, passades de pilota, partidets de rugbi, etc.

En definitiva, mitjançant el moviment, els nens prenen consciència del seu cos, comencen a estimar el rugbi i, sobretot, s’ho passen molt bé!


 Niños y niñas desde los 3 años (P3, P4 y P5) 

Pensamos que desde muy pequeños hay que trabajar las nociones básicas del rugby adaptadas a las edades de los niños. Las sesiones se desarrollan en inglés nativo y catalán y están centradas en el desarrollo psicomotor y emocional de los niños. Hacemos volteretas, saltos, juegos, circuitos, disparos, pases de pelota, partidillos de rugby, etc.

En definitiva, mediante el movimiento, los niños toman conciencia de su cuerpo, comienzan a estimar el rugby y, sobre todo, ¡lo pasan muy bien!


Kids from three years (P3, P4 and P5)

We believe that we must work from an early age the basics of rugby adapted to the capacities of the children. The sessions are developed in native English and Catalan and are focused on the emotional and psychomotor development of children. We flip, jump, play, make circuits, shots, passes ball, rugby training matches, etc.

In short, through movement, children become aware of their body, begin to love rugby and, especially, enjoy themselves a lot!


STAFF TEMPORADA 2020 / 2021

Simon FERGUSON
Monitor L1 FER
Eva ABAUNZ
Monitora
Iñaki BLANCO
Monitor
Pablo GANDULFO
Monitor
Helena MARI
Monitora