S10 / PREBENJAMÍ

Nenes i nens des del 3r – 4r Primària

Objectius:

Etapa centrada en l’activació de la cooperació.

  • Sentir la necessitat dels altres i la cerca del compromís, seguretat en si mateix i en les seves pròpies capacitats.
  • Exigència de l’organització per un projecte en comú. Elaboració del projecte en comú que tingui en compte al company i als adversaris.
  • Preveure situacions, elaborar plans, realitzar accions adequades, iniciativa individual i projecte de grup.

S10 / PREBENJAMÍ – 38 jugadors

STAFF Temporada 2020 / 2021


Miguel CALZADA
Monitor L1 FER
Enrique RUEDA
Certificat Rugby Ready IRB
Cristina FIGA
Monitora
Cristian PANUCCI
Monitor