S12 / BENJAMÍ

Nenes i nens de 5è i -6è de Primària

Objectius:

  • Estímul i control de l’agressivitat, adquisició d’autocontrol, confiança en si mateix i en les seves capacitats.
  • Capacitats coordinatives, velocitat, força veloç, mobilitat articular.
  • Elaboració d’un projecte comú que tingui en compte al company i als adversaris: preveure situacions, elaborar programes, realitzar accions adequades al nivell de competició.

 S12 / BENJAMÍ – 42 jugadors

STAFF Temporada 2020 / 2021


Max JENARO
Monitor L1 FER
Guido LEONARDI
Monitor L1 FER
Julio VAZQUEZ
Monitor L1 FER
Felix PEDREIRA
Monitor L1 FER
Andrei SALES
Monitor L1 FER
Oscar DURBAN
Monitor L1 FER
Guillem RODRIGUEZ
Certificat Rugby Ready IRB
Tabo LOYO
Certificat Rugby Ready IRB
Diego MATEU
Certificat Rugby Ready IRB