S14 / ALEVÍ

Nenes i nens de 1r i  2n de l’ESO

Objectius:

En aquesta edat convergeixen una sèrie de factors a conseqüència de la maduració del jugad@r.

  • Experimentar i comprendre l’avanç.
  • Pressió en el punt dèbil de l’adversari, estimulant el que guanyi la seva esquena.
  • Comprensió de l’eficàcia utilitzant l’oval en l’avanç, passant abans del contacte o si es contacta pilota a terra o a la mà.
  • El joc sense pilota ha de consolidar-se com una part fonamental i dotada d’un caràcter d’eficàcia.
  • Resoldre immediatament el problema de l’anticipació del suport i de la velocitat de carrera.
  • Comprensió de la direcció de carrera i de la construcció del suport intern.
  • Inici de les habilitats tècniques vinculades al punt de trobada (pilota en les mans, pilota a terra). 
  • Inici de l’anticipació en la recol·locació del suport de reutilització per a continuar i avançar.
  • Utilització de l’espai. En qualsevol moment del joc, el camp es té a veure i notar ocupat.

S14 / Aleví – 35 jugadors

STAFF Temporada 2020 / 2021


Ricard VILAJOSANA
Nivel 1 FER
Ramon CALZAS
Nivel 1 FER
Llorenç GALLEGO
Monitor L1 FER
Juan Carlos CAÑETE
Monitor L1 FER
Ignasi VIDAL
Certificat Rugby Ready IRB
Angel Felix RUIZ
Certificat Rugby Ready IRB