S12 / BENJAMÍ

Nenes i nens de 5è i -6è de Primària

Objectius:

  • Estímul i control de l’agressivitat, adquisició d’autocontrol, confiança en si mateix i en les seves capacitats.
  • Capacitats coordinatives, velocitat, força veloç, mobilitat articular.
  • Elaboració d’un projecte comú que tingui en compte al company i als adversaris: preveure situacions, elaborar programes, realitzar accions adequades al nivell de competició.

STAFF Temporada 2020 / 2021

 S12 / BENJAMÍ – 42 jugadors

Coordinador Oscar Durban Monitor L1 FER
Guillem Rodriguez Rugby Ready del IRB
Tabo Loyo Rugby Ready del IRB
Andrei Sales Monitor L1 FER
Felix Pedreira Monitor L1 FER
Julio Vazquez Monitor L1 FER
Guido Leonardi Monitor L1 FER
Max Jenaro Monitor L1 FER