PART DE LESIONS

És molt important que conegueu les condicions de cobertura de l’assegurança d’accidents per actuar de forma reglada, si escau.

SI ET VISITES  A UN CENTRE NO CONCERTAT O NO SE SEGUEIX EL PROTOCOL, L’ASSEGURANÇA NO ES FA CÀRREC DELS COSTOS DE L’ASSISTÈNCIA, ELS ABONARA l’AFECTAT

Així que ull i llegiu els procediments.