GESTIÓ DE LESIONS

SI ET VISITES A UN CENTRE NO CONCERTAT O NO SE SEGUEIX EL PROTOCOL, L’ASSEGURANÇA NO ES FARÀ CÀRREC DELS COSTOS DE L’ASSISTÈNCIA.

Així que ull i llegiu els procediments.