Normes d’utilització

Gràcies per utilitzar Pàgines Blaves. Esperem que el trobis divertit i pràctic. Per al bon funcionament de la comunitat, necessitem que segueixis les regles i termes i condicions proposades.

Normes d’utilització del servei:

L’usuari es compromet a utilitzar les Pàgines Blaves d’acord amb el que estableix la llei, així com el codi ètic definit pel club, que podeu trobar en el següent enllaç: http://www.gotics.com/codi-etic/

Així mateix, es compromet fer un ús adequat de Pàgines Blaves, no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

  • L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol mena de material i informació (productes, objectes, dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei.
  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error als receptors de la informació.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatge de persones menors d’edat.
  • Qualsevol substància que requereixi una recepta mèdica o que hagi de dispensar sota la supervisió d’un metge (metge, dentista, optometrista, òptic, farmacèutic o veterinari) no està permesa a les Pàgines Blaves. Així com els productes que puguis influir en la salut de l’individu (que presentin contraindicacions, interaccions, etc.) i peribles de qualsevol mena.

L’Usuari es compromet a mantenir indemne a Gòtics Ruby Club davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades.

Gòtics Rugby club es reserva el dret a emprendre accions legals contra els usuaris que infringeixin les normes descrites anteriorment.

De nou, moltes gràcies,

GOTICS RUGBY CLUB
Barcelona 2020
Translate »