BLOC

GÒTICS NEWS III

Sentimiento de pertenencia.

En Cataluña hay 47 equipos en los que puedes practicar rugby. De estos 47, 37 tienen el apoyo de un Ayuntamiento: AnoiaBanyolesBeguesTerrassa, Cornellá, CervellóTorroellaSant Cugat, Granollers, Tarragona, Castelldefels, Valls, AlellaBanyoles, Olot, Amposta, Manresa, Vic, Esparraguera, Badalona, Hospitalet, Castellar, Mataró, Sant Quirze, Sitges, Martorell, Reus, Ripollet, Empuriabrava, Olivella, Viladecans, Sabadell, Santa Coloma, VilanovaTorderaSant Boi, 6 tienen el apoyo de universidades: CEU, Barcelona Universitari Club, QuímicsCocodrilsINEF Barcelona y Lleida, 3 son clubs polideportivos: Club Natació PoblenouGrup Esportiu i Excursionista de Girona y Futbol Club Barcelona. Y después, puedes hacer rugby en el Gòtics, en el que no vas a tener ninguna ayuda fuera del Club, un Club hecho por y para jugadores, en el que los directivos y entrenadores son jugadores del Club, en el que no se ficha, en el que no se va a buscar jugadores a otros equipos, en el que el mayor orgullo es que suban los cachorros, en el que es tuyo desde el primer día que llegas, vengas de donde vengas, a la edad que sea, un Club hecho únicamente por los integrantes de este sin tener que darle explicaciones a nadie.
El Gòtics lo hacemos todos nosotros, nuestra fuerza reside en cada uno de los integrantes.
Aquí olvídate de cobrar, somos tan buen Club que se tiene que pagar para jugar, por que aquí vas a aprender a luchar a ir contra corriente a saber que cuando más difícil mejor sabe, que basta que te digan que no puedes para hacerlo.
Seremos mejores o peores pero somos únicos y salimos a defender algo que es nuestro.
Todos a una y a seguir luchando.
1×15 15×1

Fred Pons

 

Feeling of belonging.

In Catalonia there are 47 teams with whom you can play rugby. Out of 47, 37 teams get support from a local council: Anoia, Banyoles, Begues, Terrassa, Cornellà, Cervelló, Torroella, Sant Cugat, Granollers, Tarragona, Castelldefels, Valls, Alella, Banyoles, Olot, Amposta, Manresa, Vic, Esparraguera, Badalona, Hospitalet, Castellar, Mataró, Sant Quirze, Sitges, Martorell, Reus, Ripollet, Empuriabrava, Olivella, Viladecans, Sabadell, Santa Coloma, Vilanova, Tordera and Sant Boi. 6 teams are supported by universities: CEU, Barcelona Universitari Club, Químics, Cocodrils, INEF Barcelona and Lleida. 3 teams are part of sport clubs: Club Natació Poblenou, Grup Esportiu i Excursionista de Girona and Fútbol Club Barcelona. Then, you can play rugby at Gòtics, where you won’t get any support but from the Club, a Club made by and for its players, where the managers and coaches are players at the Club, where nobody is signed, where no players are recruited from other teams, where our greatest pride is that our kids get promoted. Gòtics will be your club from the first day, regardless of where you come from, or how old you are, it’s a Club made only by its members, without having to report to anyone.
At Gòtics we do everything ourselves, our power lies in each and every one of our members.
Forget about getting paid, we are such a good club that you need to pay to play with us, because here you will learn to fight, to go against the tide, you will learn that the more difficult it gets the better victory will taste; that the more they tell you “you can’t do it”, the harder you’ll try to succeed.
We might be better or worse, but we are special and we will go out on the pitch to defend what is ours.
All for one! Let’s keep fighting!
1×15 15×1

(traducció David Mallén)

C1Llicències

C1Llicències

Preus i anys naixement tramitació llic 2019-20

Preus i anys naixement tramitació llic 2019-20

Acta de l’Assemblea General de la FCR del 4 juliol

Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Rugby, celebrada el dia 4 de juliol de 2019

Clubs amb dret a vot:
Associació de Veterans Futbol Club Barcelona
Barcelona Universitari Club
RC L’Hospitalet
Badalona RC
Gòtics RC
Unió Esportiva Santboiana
Alella RC
Club Esportiu Universitari
Anoia RC
Osona RC
Lleida CR
Químic CR
CR Sant Cugat
RC Sitges
CR Tarragona
Cervelló CR
Clubs sense dret a vot:
RC Cornellà, Garrotxa RC, GEiEG
Representants FCR
Ignasi Planas Rivas, President
Alberto Gil Latorre, Secretari; Carles Gil, Vocal
Juan José Hernández, Gerent
Marc Sentís Sabaté, Director Esportiu
Marc Riera, Coordinador àrbitres

 

A les 19.10, en segona convocatòria, amb la assistència de 16 clubs amb dret a vot i 3 sense s’inicia l’Assemblea.

1- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby

El President fa un breu resum de la temporada que ha mostrat un creixement de llicències d’un 4% desprès de dues temporades gairebé estancats. Expressa la seva satisfacció pel treball fet en el marc del Pla Estratègic, tant per la participació dels estaments convidats com per la feina dels professionals contractats; les seves conclusions que tindrem en uns mesos seran una eina per millorar el nostre rugby.

Fa un agraïment a l’Osona RC per l’exitosa organització de la trobada d’escoles, finalment explica el conveni amb Espartanos de l’Argentina, una iniciativa social implementada amb èxit en aquest país.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el president i secretari de la Federació

Els designats per aquesta funció són els senyors Jose Luis Blanco del Gòtics RC i Domènec Rodríguez del RCL’H, agraïm a ambdós la seva col·laboració.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats corresponent a la temporada 2018 – 2019.

Davant la manca d’observacions i o preguntes es passa a la votació:

S’aprova la Memòria d’activitats de la temporada 2018 – 2019 per unanimitat.

4- Fixar el preu de les llicències per a la temporada 2019 – 2020.

El gerent explica que no hi ha variacions en aquest apartat i fa una presentació de l’anàlisi de la sinistralitat de les pòlisses i del funcionament del co-pagament dels parts d’urgències implementat aquest temporada.

S’aprova per unanimitat la proposta presentada:

CATEGORIA
SÈNIOR 30,00
S18, 16 i 14 25,00
ESCOLES 20,00
ENTRENADOR 30,00
DIRECTIU 30,00
TOUCH I VETERANS 15,00

 

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la temporada 2019 – 2020.

Marc Sentís presenta la proposta comentant que és continuista amb l’excepció de la categoria femenina en què es presenten dues opcions segons la constitució de la DHB femenina i la modificació de la primera fase de les categories de formació per reduir la diferència entre els clubs. Per últim es comenta la novetat de la inclusió del Fénix de Saragossa participant a la primera fase de les categories S16 i S14, els partits disputats pel club aragonès sempre seran a casa del club català.

Hi ha una consulta al voltant de les categories de formació i la constitució dels grups, fa la explicació del rànking previst.

Pregunten la data del sorteig dels grups de Divisió d’Honor Catalana, que serà l’11 de juliol.

No hi ha més preguntes, es passa a votar la proposta que és aprovada per unanimitat.

 

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020.

El gerent informa que el pressupost torna a presentar equilibri sense considerar subvenció per part de la Secretaria de l’Esport, en cas de rebre subvenció la Junta Directiva decidirà el destí de la mateixa per complir la seva tasca de promoció de nostre esport. No hi ha preguntes, es passa a la votació:

S’aprova per unanimitat el pressupost següent:

 

pressupostos assemblea 2019

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels clubs:

Hi ha només una proposta presentada en temps i forma, el director tècnic del CEU fa la explicació i fonamentació de la mateixa que es divideix en quatre propostes. Desprès d’un intercanvi d’opinions al voltant de les mateixes es passa a votar per separat cadascuna:

Primera: Que hi hagi canvis il·limitats als partits de categories inferiors de competició, és a dir de S14 a S18.

4 a favor, 3 abstencions i 9 en contra

Segona: Que hi hagi canvis il·limitats als partits sènior masculí i femení tret de les màximes divisions, és a dir a Divisió d’Honor Catalana.

2 a favor, 0 abstencions i 14 en contra

Tercera: Que els jugadors inscrits a l’acta d’un partit de categories inferiors (S6 a S18) juguin com a mínim un 33% del partit. S14 serien 20 minuts i S16-18 serien 25 minuts.

2 a favor, 2 abstencions i 12 en contra

Quarta: Que la categoria S14 serveixi de pont entre l’escola i les categories de competició (S16-18) de tal manera que s’adapti progressivament al rugby a 15. La proposta és per tant que es jugui seguint el reglament de rugby gradual. Donar també l’alternativa que es podria introduir al S14 només a les divisions segona o inferior alliberant per tant la primera d’aquest reglament.

2 a favor, 0 abstencions i 14 en contra

 

8.-Torn obert de paraules:

Demana la paraula el representant del Lleida per exposar que el seu club ha fet arribar una proposta fora de termini però que vol posar en coneixement dels club per poder debatre i buscar la manera de posar-la en marxa la propera temporada. Es tracta de permetre participar a la categoria sènior als jugadors de segon any de S18, exposa que per alguns clubs representaria la manera de no perdre jugadors per no tenir suficients efectius per inscriure un S18.

El President li recorda que aquesta proposta ja la va presentar a la Junta Directiva i en aquella ocasió li ha dit que ell personalment està radicalment en contra per les conseqüències que pot representar, ja hem viscut l’experiència amb la categoria S20 fa tres temporades i va resultar perjudicial per al rugby català. Manifesta que la FCR te com a objectiu vetllar pels interessos del conjunt dels clubs i aquesta proposta no s’emmarca en aquesta línia.

Hi ha diverses intervencions, donant raons per no estar d’acord, tant per la part tècnica federativa com d’alguns clubs que proposen buscar alternatives a la problemàtica exposada però no considerant aquesta possibilitat impulsada pel Lleida. El representant del Lleida recorda que només volia deixar plantejada la proposta pel futur i que el club està obert a d’altres solucions que ajudin a no perdre jugadors en aquesta categoria.

El President agraeix la presència a tothom i dóna per finalitzada l’assemblea a les 21:30 hores.

Ignasi Planas Rivas, President

Alberto Gil Latorre, Secretari

Jose Luis Blanco Pérez, Interventor

Domènec Rodríguez Pérez, Interventor

COMISSIO SANITARIA FCR. TEMPORADA 2019-2020

CARTA A CLUBS 2019CM
Obrir en format PDF

GÒTICS NEWS II

Y TODO LO DEMÁS TAMBIÉN.

“Vamos a hacer un blog para la gente de Gòtics, que sirva para estar al día, para mantener vivas las historias e intentar que toda la gente que ha ido pasando por el club tenga un punto de encuentro, ¿te apetece participar?”. La voz interior, la responsable, empieza a decir: no tienes tiempo, no vas a llegar a todo, haz el favor de pensar antes de… “Sí, claro, encantado, si puedo ayudar contad conmigo”.

“Tranquilo, tú escribe de lo que quieras…” me dicen como si esto fuera una buena noticia y aquí es donde se empieza a torcer la historia. La creatividad está sobrevalorada a veces, a los delanteros nos gusta que nos digan clarito lo que tenemos que hacer, así que no tengo ni puñetera idea de sobre qué escribir.

Sobre el club. Un club como este cargado de historias y de Historia tiene que dar juego y tema para escribir años sin parar. Buena idea. Pero luego me acuerdo de que está Willy alrededor y si se me ocurre decir algo que no corresponde me dirá que no es así porque “en un partido amistoso que jugó el club un martes en un campo de Bullas, Murcia, en el minuto 67 hubo un tiro a palos que el viento de 35km/h desvió 13 grados y…” y contra la historia y el Archivo General Rodríguez no tengo nada que hacer.

Fases y recursos de juego. De esto sé, aunque sea por años. Pero todavía me acuerdo de la bronca que me pegó Tim cuando, recién llegado al club y recuperándome de mi primera lesión aquí, se me ocurrió chocar despacio, marcando los tiempos contra un muchacho nuevo que acababa de llegar.

  • Te he dicho que choques y liberes para que prenda. ¡¡Si quisiera que apoyaras tu culo te hubiera dicho apoya tu culo!!!
  • Pero Tim, es nuevo y…
  • ¿¿¿He dicho apoya tu culo???, ¡¡¡esto es rugby!!!

Así que no, igual no es buena idea.

Puedo hablar de motivación, funciones y gestión de equipos. Esto se me da bien. Se me da bien hasta que me acuerdo de las charlas de Durban antes de jugar y las “palmaditas” en el pecho, y veo a Fred venir tocándose la gorra y diciéndome “Tú déjate de tonterías y dedícate a hacer lo que tienes que hacer en el campo, que bastante tienes con eso, momia”. Estupendo, motivan mejor que yo, otra idea fuera.

Pues ya que no puedo escribir ni de historia, ni de técnicas, ni de juego, ni de motivación, creo que lo mejor será escribir de todo lo demás que rodea al rugby y que lo hace especial, todo lo que es personal desde como se espera una convocatoria o se prepara la bolsa para jugar, hasta el tercer tiempo, lo importante que es la grada y lo difícil que es asumir que ese empieza a ser tu sitio.

Sí, creo que este puede ser un buen tema, porque cuando volví a jugar y le pregunté a Fran por este club, sonrió y me dijo: Te divertirás. Y, como no podía ser de otra forma, no mintió. Me he divertido a pesar de que me duele todo bastante más y giro casi todo bastante menos, así que qué menos que intentar devolver algo al club. Nos vemos por aquí con gente que sabe mucho hablando de rugby, y algún aprendiz hablando de todo lo demás también.

Fermín Mínguez

 

El3 19/06/2019

Centenars d’esportistes omplen Sant Medir a la 16a Festa de l’Esport de Sants-Montjuïc

 

Final Campionat Catalunya Sevens 18/05/2019

Poster Manresa RC vs. Gòtics RC 16/05/2019

SPORT 16/04/2016

El Súper Sábado de rugby se estrena con un éxito abrumador

Llegeix l´article original