CODI ÈTIC

Està en l’ànima del nostre Club oferir als seus membres les millors condicions possibles per al desenvolupament de la nostra activitat esportiva; el Rugbi.

Per a un bon funcionament del Gòtics Rugby Club, tant si ets jugador, entrenador, directiu, soci, simpatitzant o familiar de jugador, esperem de tu que et comportis en tot moment amb la correcció necessària i dins dels valors estàndard d’aquest esport, ja que TU ets la imatge del nostre Club.

Si ets membre del Gòtics Rugbi Club;

SEMPRE: Has de tractar als altres amb respecte. No toleraràs, ni participaràs per acció o per omissió en accions que comportin actituds despectives que menyscabin els drets i la dignitat de les persones, independentment del seu sexe, tendència sexual, origen ètnic, entorn cultural, religió, ideari polític, habilitat, complexió física, discapacitat o qualsevol altre que discrimini.

EN EL CAMP: Has de mostrar respecte als àrbitres i per les seves decisions. El Rugbi mai ha tolerat les faltes de respecte cap a l’àrbitre, el nostre Club tampoc. El capità del teu equip és l’única persona autoritzada per dirigir-se de manera respectuosa a l’àrbitre. Tant si ets jugador com si ets espectador, el teu comportament inadequat podria perjudicar greument al teu Club.

Respecta la uniformitat del Gòtics RC. El Club facilitarà i anunciarà l’uniforme que com a jugador o entrenador has de vestir. Portar altres peces no autoritzades perjudica la imatge del Club.

EN ELS ENTRENAMENTS: Has de mostrar respecte als teus entrenadors i al seu treball, també als teus companys. Entrena’t i aplicat amb la màxima motivació i obstinació. Esforçar-te per sota de les teves possibilitats i evitar responsabilitats, no et converteix en més “llest” que els altres, et fa pitjor jugador i pitjor persona.

  • Col·labora en el desenvolupament correcte dels entrenaments i de la competició.
  • Respecta els horaris. Arribar tard o no presentar-se, perjudica els teus companys i al teu Club.
  • Respecta el material d’entrenament i les instal·lacions (Tant pròpies com les dels rivals). Col·labora en el seu manteniment i cura. Aquest material el paguem entre tots amb les nostres quotes.

PERQUÈ TOT FUNCIONI: El Gòtics RC és una entitat totalment amateur. El club no paga cap quantitat econòmica ni a jugadors, entrenadors o directius. Tampoc es pagarà a socis i simpatitzants per actes de col·laboració i ajuda puntual en la realització de tasques pròpies del Club.

La Junta directiva s’atorga la potestat de decidir quins serveis professionals externs han de ser contractats per al bon funcionament del club.

Tots els membres del Gòtics RC es comprometen a pagar les seves quotes corresponents dins dels terminis assenyalats.

La impossibilitat de pagament ha de ser anunciada, a la tresoreria del club, l’abans possible, per tal d’evitar les despeses ocasionades per l’impagament.

Si ets familiar d’un jugador;

El Gòtics RC et considera un membre més de la seva família, i per tant, espera de tu el mateix comportament respectuós exigit a tots

els membres del Club. L’àrbitre, els entrenadors i el públic estan participant en l’educació del teu fill. No siguis tu el mal exemple.

Participa i col·labora en la vida del Gòtics, tot junts som més GRANS!

L’observança d’aquest codi ètic és d’obligat compliment. El seu incompliment forçaria a la Junta Directiva a estudiar, si calgués, l’aplicació dels estatuts del Gòtics Rugby Club. Referent a faltes molt greus (Art.6 Punt 4).

Logo150WEB

Translate »